Plejaren Federation

From Billy Meier

IMPORTANT NOTE
This article is not an official FIGU publication.


Podobná stránka Plejaren a pozri Zem.

Eduard M. je zástupcom Plejarenskej federácie na planéte a pozná tajomstvo zrýchleného starnutia.

Úvod a prehľad

Federácia Plejaren (Plejarischen Föderation) je nahromadené organizované zoskupenie rôznych civilizácií z rôznych rôznorodých zmiešaných hviezdnych systémov, ktoré sa nachádzajú väčšinou v galaxii Mliečna dráha, pričom menšinu tvoria mimogalaktickí a mimodimenzionálni členovia.[1] Dimenzia alebo časopriestorová konfigurácia členských hviezdnych systémov je rôznorodá.

Všetky vnímajúce rasy v celom vesmíre sa označujú ako ľudské bytosti, hoci niektoré z nich by sme považovali za neľudské [2] alebo neľudsky vyzerajúce, možno dokonca hrôzostrašne vyzerajúce podľa niektorých typicky primitívnych alebo pomýlených pozemšťanov.

Billy Meier je posledný žijúci pozemšťan, ktorý bol v kontakte s členmi tejto federácie civilizácií. S osobami z federácie boli v kontakte (v medziľudskej komunikácii) aj ďalšie štyri osoby, z ktorých všetky sú už po smrti. Billy bude pokračovať v udržiavaní komunikácie v medziľudskej forme až do svojej smrti. Povinnou úlohou Federácie je zachovať toľko vyvíjajúceho sa a už existujúceho ľudského života vo vesmíre, koľko je rozumné a v rámci ich možností a je zákonné, napr. nezasahovanie. Niektorí z ich predkov boli našimi predkami, ktorí žili na Zemi až do doby pred 2000 rokmi, keď sa mnohí z nich presťahovali späť do sústavy Tayget/Plejares/Plejara.[potrebné citácie]

Sú (všeobecne povedané) znepokojení naším svetom, pretože naša civilizácia smeruje k deštrukcii spôsobenej človekom, ktorú sme si sami spôsobili, t. j. vedome a z vlastného rozhodnutia, a nie je spôsobená nejakým kozmickým alebo iným vplyvom, a menšina z nás si to uvedomuje. Vysvetlili, že vývojová evolúcia človeka sa riadi pomerne predvídateľným príbehom, ale každý svet robí veci trochu inak. Že civilizácie často prichádzajú a odchádzajú a je dôležité, aby sme to tentoraz zvládli, pretože sme našu civilizáciu už mnohokrát reštartovali. Čiastočne preto dostali isté možnosti ovplyvniť sa zavedením "myšlienok" a dostali povolenie odkloniť Veľkú kométu z roku 1680, ale to, čo môžu urobiť, je stále obmedzené. Všetko nakoniec závisí od nás, ktorí vykonávame ťažkú prácu, a preto Billy Meier, ktorý bol nimi dôkladne poučený, učí vlastnej zodpovednosti.

Od Erranov sa líšime tým, že naša priemerná dĺžka života je rádovo desaťkrát kratšia ako ich priemerná dĺžka života, čo znamená, že nemáme toľko starých múdrych ľudí a naša ekonomika tomu zodpovedá. Sme však geneticky modifikovaný ľud, podobne ako niekoľko ich svetov, čo je vraj dedičstvo po ich predkoch, ako aj po Sirianskej aliancii, a sme trochu multikultúrni so 7 rasami (normálne sú 3 rasy) a vzácnou situáciou, že v našom hviezdnom systéme (pás asteroidov) sa nachádza svet, ktorý už predtým explodoval. Je to relatívne komplikované usporiadanie, ak ste sa v tom nečítali, a úplne to vedcov a akademikov zmiatlo na nepoznanie, pretože máme po celom svete množstvo kostí, relikvií a starovekých pamiatok z najrôznejších predchádzajúcich období, ktoré treba preskúmať spolu s obrovským množstvom náboženských presvedčení, ktoré mútia vodu, čo všetko komplikuje atď. Preto sa rozhodli, že nám prostredníctvom Billyho poskytnú oveľa viac informácií, než by inak mohli, a vlastne aj plánovali, keď počkali na čas vývoja internetu, a teda na čas minimálnej úrovne uvažovania, aby nám mohli odhaliť určité "myšlienky" (založené na faktoch, ktoré sme ešte s istotou neobjavili). Ale napriek všetkým týmto prípravám je to absolútne fantastický príbeh, ktorý prostredníctvom Billyho doručili väčšine ľudstva, a preto si len menšia časť ľudstva našla čas na jeho preskúmanie a prečítanie, ešte menšie množstvo úspešne. Táto situácia bude trvať, ako nám bolo povedané (aby si ľudstvo sadlo a začalo si to všímať), ešte niekoľko sto rokov, kým sa neurobia rôzne objavy, ktoré sa vpletú späť do vzdelávacieho systému, a postupne sa budú do mnohých rôznych vecí zapájať rôzni rôznorodí ľudia atď. a pomaly sa budú meniť veci v našom vzdelávacom systéme a vedomí, takže potom sa k tomu časom obráti viac ľudí.

Federácia Plejaren by chcela mať možnosť otvorenej návštevy, najmä vzhľadom na to, že malá menšina z nás by to mohla tolerovať (Svedecká Matica ponúkajú vzorky), ale je založená na väčšine, náš svet je rozdelený na národy, kým sa naše spory neuklidnia a my sa nedohodneme na pravde, jednoducho nemôžu, toto je maximum, čo nám môžu ponúknuť. Jedným z mnohých dôvodov je to, že mnohí z nás majú obzvlášť vyhranenú realitu - odcudzenie, čo je pre nich veľmi nebezpečné riziko, ak si to uvedomíme, vzhľadom na to, že sú to ľudské bytosti. Pozorovali, ako sa k sebe správame, a starostlivo zvažovali.

Hlavné rozdiely

Hlavný rozdiel medzi Plejaren a širšou Federáciou Plejaren

Kontaktná správa 357 Preklad (Úryvok)

Zdroj: Kontaktná správa 357


Skryť slovenčinuSkryť nemčinu
British English Schweizer Standarddeutsch FIGU.png

Quetzal:

Quetzal:
...s výnimkou vás, zo všetkých našich ľudí z našej veľkej Federácie, ktorá zahŕňa vzdialenosť 48 miliónov svetelných rokov, neexistuje žiadny osobný, telepatický, percepčný, sentimentálny alebo iný kontakt s pozemskými ľuďmi v takej forme, aby ich bolo možné vnímať, či už vedome, podvedome alebo nevedome. Tatsächlich jedoch existieren ausser dir von allen unseren Völkern unserer grossen Föderation, die weitenmässig 48 Millionen Lichtjahre umfasst, keinerlei persönliche, telepathische, empfindungsmässige oder sonstige Kontakte zu Erdenmenschen in der Form, dass diese bewusst, unterbewusst oder unbewusst wahrgenommen werden könnten.
V celej našej Federácii existujú len impulzné kontakty prichádzajúce od nás, Plejarenov, vo forme pomoci pri vývoji pozemských ľudí, ktorí však o nich nemajú ani potuchy, a týkajú sa výlučne ľudí, ktorí sa aktívne venujú vývojovému výskumu. Nur von uns Plejaren aus existieren in unserer gesamten Föderation Impulskontakte in Form der Evolutionshilfe zu Erdenmenschen, die davon jedoch nicht die geringste Ahnung haben und ausschliesslich Personen betreffen, die in der entwickelnden Forschung tätig sind.

Členovia

Tieto názvy boli odvodené z názvov planét v článku Štatistiky kontaktov a sú pravdepodobne nesprávne.

Obyvateľstvo

 • 127,000,000,000 humans[5]
 • 127 000 000 000 000 ľudí[6]

Najvyššia Rada

Jazyky

 • Hlavný jazyk: Kosan
 • Počet jazykov: ~127,000

Pozrite si stránku Plejaren.

Známe členské hviezdne systémy

 • Akon z vesmíru DAL
 • Bardan z galaxie Coma vo vesmíre DERN
 • Cygnus z vesmíru DERN
 • Lyra z vesmíru DERN
 • Nol z vesmíru DERN
 • Plejares / Tayget z vesmíru DERN
 • Timar z vesmíru DAL
 • Wega z vesmíru DERN


Rozmery

 • Priemer: 7,000,000,000,000 svetelných rokov.[ potrebný kontext a citácie]


Vesmíry


Federácia Plejaren v Kontaktných správach

Kontaktná správa 003

Od Semjase z Erry


13. Nie sme takzvaní nadľudia alebo superbytosti, ako nás ľudia na Zemi radi označujú z vlastného nedostatku vedomostí a vo vlastnej predstavivosti.

14. Tiež nie sme učitelia, misionári ani priekopníci.

15. Našou povinnou úlohou je len zachovať vyvíjajúci sa a už existujúci ľudský život vo vesmíre.

16. To znamená, že sa snažíme udržiavať poriadok a sledovať určitý život.

17. Ak nám to naše smernice dovolia, tu a tam nadviažeme kontakty s obyvateľmi rôznych svetov, niektorých z nich vyčleníme a poskytneme im vysvetlenie, ale len vtedy, ak sa rasa vyvíja smerom k vyššej úrovni a pomaly začína myslieť.

18. Potom ich pomaly oboznamujeme s myšlienkou, že nie sú jedinými mysliacimi bytosťami vo vesmíre.

19. Z času na čas pomáhame aj telepaticky, aby sme vám vštepili určité poznanie smerom k objavu technických vynálezov, ktoré sú v súčasnosti potrebné.

30. Nie sme strážcami ani ochrancami pozemských ľudí; cítime sa im zaviazaní len preto, že naši predkovia boli ich predkami predtým, než v dôsledku katastrof, ktoré si sami spôsobili nejakí ľudia túžiaci po moci, utiekli zo Zeme a vydali sa na cestu k hviezdam Plejád; o vlások presne tak, ako ste si to v posledných desaťročiach podľa všetkých svojich vedomostí vydedukovali a vypočítali.


Strava a výživa

Ich hlavnou potravou je ovocie, zelenina a mäso, pretože sú všežravce ako my. Errani si mäso vyrábajú sami, takže to znamená, že pri jeho výrobe sa na ich svete neubližuje žiadnym zvieratám. V skutočnosti už vôbec neubližujú svojej faune. Možno to platí aj pre mnohé iné ich svety, ale zatiaľ sa o tom nezmienili.

Vplyvy v dejinách Zeme

 • Pomáhali pri vzdelávaní niekoľkých Prorokov pravdy, nositeľov pravdy, v nedávnej histórii Zeme, viď Časová os udalostí pre pohľad na termín nedávny.
 • Určitá úroveň ochrany Zeme a v jej mene pred medzihviezdnou agresiou a intrigami.[7]
 • V roku 1978 deportovali zo Zeme a následne uväznili inteligenciu z Gízy (The Bafath). .[8]
 • Decreased the orbital period of The Destroyer comet, from 575.5 to 1180 years, at some time during the 20th century. Then later on redirected it entirely, so that it will never again threaten the Earth with another great flood,[9] see The Great Deluge.
 • Niekedy v priebehu 20. storočia sa znížila obežná doba kométy Ničiteľ z 575,5 na 1180 rokov. Neskôr ju úplne presmeroval, takže už nikdy nebude ohrozovať Zem ďalšou veľkou potopou,[10] pozri Veľká potopa.
 • V 20. storočí zabránil testovaniu zbrane hromadného ničenia, ktorá by v priebehu niekoľkých sekúnd zničila Zem.
 • Založil a od roku 1983 nepretržite vedie Mierovú meditáciu, ktorá pomohla ukončiť niektoré politické zmätky, ukončiť niektoré diktatúry a zabrániť 3. svetovej vojne. [11] 4. svetovej vojny, ak je v zozname zahrnutá aj Sedemročná vojna.
 • Pomáhali telepaticky, impulzmi, pozri Duchovné učenie, vnuknúť určité poznatky vedúce k objavu technických a lekárskych vynálezov, ktoré boli v tom čase potrebné.[12] Ropu by sme prekonali už v 20. storočí, keby ekonomika nebola skvelá.[Potrebná citácia]


pozrite File:Regarding Plejaren Unconscious Thought Impulses.pdf

Komunikácia s pozemskými ľuďmi

Eduard je pozemšťan, je to Európan, pozri Prečo Billy Meier. Eduardovi v dvadsiatom storočí hovorca Federácie Plejaren prezradil tajomstvo evolučného rozdielu veku pozemských duchovných foriem. Inými slovami, o mimozemšťanoch už vieme veľa, len si to zatiaľ neuvedomujeme s určitou mierou jasnosti.

Odhalenia

Citácie sú potrebné, skontrolujte ich v Index.

 • Zem potrebuje absolútne zastavenie pôrodnosti a následné trvalé opatrenia na kontrolu pôrodnosti, aby sa znížilo Preľudnenie.
 • FIGU nie je zameraná na ničenie náboženstiev, siekt, viery, žije podľa pravidla tolerancie a zdržiava sa prozelytizmu.
 • Pravda je, že ľudia musia vždy niesť svoju vlastnú zodpovednosť, platí pre všetky myšlienky, pocity, úvahy a snahy.
 • Ľudia by nemali veriť veciam alebo vyhláseniam, ktoré im boli predložené, musia si ich vždy overiť.
 • Zmena klímy 50%+ naša vina, Preľudnenie.
 • Máme spoločných predkov s mimozemšťanmi. Evas je to, ako vtedy nazývali zmiešanú rasu polovičných mimozemšťanov a Semjasa nazýval svojho syna Adamom.
 • Na Zemi žijeme nesprávne.
 • Anunnaki je mytológia.
 • Druhá svetová vojna si vyžiadala 53 874 328 obetí.
 • Pozemská politika a náboženstvá v súčasnej podobe sú pre prírodu nepriaznivé.
 • Raz budeme musieť vytvoriť globálnu vládu.
 • Musíme rozpustiť armádu, ktorá sa prikláňa k vojne, a politické a vojenské tajné služby.
 • Musíme vytvoriť celosvetový tím bezpečnostných a ochranných agentov, ktorí nahradia armádu a budú pochádzať z každého národa.
 • Namiesto náboženstva by sa na celom svete mali vyučovať tvorivé prírodné zákony, matematika a prírodné vedy, aby sa zabránilo vystaveniu detí do 18 rokov vplyvu náboženstva.
 • Na Veľkonočnom ostrove žili mimozemšťania istý čas spolu s miestnymi obyvateľmi.
 • Lochnesská príšera je skutočný plesiosaurus.
 • Slony majú mimoriadne vyvinuté inštinktívne vedomie a inštinktívnu psychiku.
 • Musí čistiť lesy, lúky, vodu, ovzdušie a odstraňovať škody na rastlinách, ľuďoch, zvieratách a mikroorganizmoch.
 • Žiadny Ježiš Kristus
 • Žiadny Boh
 • Biblia rozsiahle sfalšovaná.
 • Reinkarnácia je skutočná.
 • Máme Ducha
 • Kontakt s mŕtvymi nie je možný.
 • Niektoré biblické príbehy sa stali, ale skreslené.
 • Meditácia pomáha upokojiť sa, dýchacie cvičenia pomáhajú zdraviu.
 • Evolúcia je skutočná a fakt, avšak Charles Darwin upravil niektoré kosti.
 • Niektoré koreňové jazyky sú mimozemského pôvodu.
 • Niektoré zemetrasenia a následné cunami sú spôsobené človekom.
 • Biela, čierna a ázijská rasa mimozemského pôvodu.
 • Uhlíkové datovanie nie je presné, môže sa líšiť o tisíc rokov.
 • Mimozemšťania vytvorili Neandertálcov, neskôr ich zabili a spárili sa s nimi, čím vznikli anatomicky moderní ľudia.
 • Atlantída bola jednou z mnohých globalizácií v predhistorickom období.
 • Planéta Malona v páse asteroidov, ľudia zničení.
 • Sme geneticky modifikovaní, starneme 10-krát rýchlejšie, než je pre človeka bežné.
 • Máme mimoriadne krátku históriu kvôli tempu starnutia, čo je abnormálne pre návštevu mimozemšťanov, Plejaren to musí návštevníkom vysvetľovať v našom mene.
 • Mars bol kedysi obývaný.
 • V dávnych dobách bol dnešný západ na severe a dnešný východ na juhu, preto nachádzame zasypané džungle atď.
 • Pomoc tretiemu svetu spôsobuje závislosť a neskôr imigráciu.
 • Medzinárodné sankcie sú hlúpe.
 • Musí sa skoncovať s mučením a trestom smrti na celom svete.
 • Testy jadrových zbraní spôsobili zvláštne zakolísanie obežnej dráhy Zeme, klimatické zmeny, stratu orientácie a uviaznutie zvierat.
 • Bežné prechladnutie spôsobené myslením.
 • Rakovine sa dá zabrániť, je spôsobená životným štýlom, mnohé druhy rakoviny sú spôsobené jadrovými skúškami.
 • Mnohí pozemskí vodcovia sú ťažko diagnostikovateľným typom psychopata.
 • Čas strávený vo väzení je príliš krátky.
 • Apollo 11 a 13 bolo zinscenované.
 • Rôzne únosy a zmiznutia lietadiel.
 • Let TWA 800 zostrelila armáda, myslela si, že ide o UFO.
 • Adolf Hitler bol ovplyvnený mimozemšťanmi.
 • AIDS vznikla v Afrike z beštiality s dlhochvostými opicami.
 • Mnohí v USA trpia nediagnostikovanou, nezvratnou psychózou, psycho-persekučným bludom.
 • Vo vesmíre sa pôvodne vyvinulo 40 353 607 rás, všetci ľudia na Zemi pochádzajú z tej istej dávnej rasy, nedávno však žili na rôznych planétach.
 • Koralové útesy vznikli na súši a vyvinuli sa pri záplavách.
 • Kôň bol dovezený zo Severnej Ameriky, nie naopak.
 • Starobylá genetická modifikácia avokáda.
 • Ďalšie "telesá" v slnečnej sústave vrátane dvojhviezdy.
 • V dávnych dobách sme mali lúčové lode (Beamships).
 • Civilizácia na Zemi bola mnohokrát zničená/obnovená, nebezpečný systém.
 • Pyramídy v Gíze a mnohé ďalšie vytvorili mimozemšťania pomocou laserov a vlnových vankúšov, ktoré boli nedávno zrekonštruované pomocou primitívnych metód.
 • Teória veľkého tresku je skutočná, viac ako jedna a má cyklus expanzie a kontrakcie.
 • Oblasť 51 (alebo iné zariadenie) má rôzne lietajúce taniere.
 • Roswellskí "mimozemšťania" boli androidi, žiadna duchovná forma, oči však boli viac rozrezané, haváriu spôsobili experimenty s testovaním radaru.
 • Niektoré, veľmi málo kruhov v obilí boli skutočné.
 • Toto je storočie Číny, ktorá sa môže stať ďalšou superveľmocou.
 • Mrzačenie dobytka robili ľudia z armády a tajných služieb, aby vyvolali xenofóbiu voči mimozemšťanom.
 • Jedna z rás Federácie Plejaren dostala pokyn, aby ukázala svoje vesmírne lode jednotlivcom, ktorí čítajú Billyho Meiera.
 • Terorizmus WTC, Hirošima, princezná Diana atď., cunami a katastrofy atď., mnohé z nich boli predpovedané roky predtým, ako sa stali, rovnako ako počítač, mobilné telefóny, RFID čipy a drony a veci budúcnosti.
 • Federácia Plejaren môže chodiť medzi nami v neviditeľnej dimenzii, ale nesmie zasahovať.
 • Civilizácia je postavená na piesku.
 • Plejareni žijú trvalo v inej dimenzii, Federácia Plejaren sa však rozprestiera v niekoľkých dimenziách.
 • Akášické záznamy, t. j. uložené impulzy, sú skutočné.
 • Žijeme na pokraji budúcej katastrofy, ktorá bude najhoršou, akú kedy planéta zažila, v ktorejkoľvek epoche, Preľudnenie.
 • Tunguzská udalosť bola vesmírna loď
 • Mimozemšťania majú zákonom zakázané otvorene a slobodne sa nám zjavovať.
 • Mimozemšťania žili na Zemi v rôznych obdobiach, na základniach a v malých komunitách.
 • FIGU má najväčšiu zbierku fotografií UFO, pretože umožnila Billymu fotografovať.
 • Niektoré mimozemské rasy sú nebezpečné a čoskoro sa s nimi v budúcnosti stretneme.
 • Ďalšie základné sily, ktoré treba objaviť, celkovo 7.
 • Billy nám niektoré veci nesmie povedať, prisahal na mlčanlivosť.
 • Ak zmeníme jedno jediné genetické vlákno, môžeme žiť 500-1000 rokov, a to je normálna dĺžka ľudského života, sme nenormálni.
 • Najlepšie sú zelené atmosféry, nie modré.
 • Preľudnenie spôsobuje, že celková inteligencia klesá, nie stúpa.
 • Zem má 20 % kyslíka, my potrebujeme 30 %.
 • Zem sa považuje za vodný svet. Všetky oceány spolu x2 sú v zemi, dokonca aj pod mnohými púšťami.
 • V dávnych dobách bola uzavretá istá dohoda s mimozemšťanmi, ktorá sa nazývala kódex.
 • Yeti/Bigfoot existuje, 4 typy.
 • Mimozemšťania pomáhali Albertovi Einsteinovi s nevedomými impulzmi.
 • Plejaren nám od roku 1844 pomohol objaviť mnoho vecí s nevedomými impulzmi.
 • Tisíce veľkých živočíchov na Zemi, ktoré ešte neboli objavené.
 • Zem navštívili veľvyslanci stoviek rás, väčšina z nich je však vo Federácii.
 • Billy sa od útleho veku vzdelával v rámci Federácie Plejaren, preto vie veľa vecí.

Neoficiálne rady Federácie Plejaren

Táto časť nie je priamo z publikácie FIGURady formulované iným spôsobom a podávané príkladom, ktoré nikdy nie sú podávané priamo ako písomné rady, ale ktoré predstavujú rady podávané príkladom. Tieto informácie boli získané skôr čítaním toho, čo robia, než toho, čo hovoria. Nie je to nevyhnutne možné pre nás na Zemi v tomto období našej histórie, ale sú to veci, ktoré možno treba zvážiť.

 • Nenakladajte deťom veľa hračiek, najmä hračkárskych zbraní, nevytvárajte hospodárstvo pre veľa hračiek. Ľudia totiž zabúdajú na smrteľnosť smrtiacej zbrane. Nezakladajte kultúru a ekonomiku na estetike smrtiacej zbrane. Pretože smrteľnosť nebezpečnej zbrane môže byť banalizovaná na detskú hračku.- Pôvod príkladu: Pozri fotografiu laserových zbraní v galérii.
 • Rozvíjať udržateľný zdroj potravín. Napr. ovocie rastie na stromoch zadarmo a zbiera sa, keď je hlad. Vyvinúť produkt, ktorý sa dá trvalo pestovať bez vyčerpania alebo zničenia životného prostredia, t. j. vyčerpania. Napr. nejaká kapsula typu tabletky, ktorá má mnoho doplnkov, ktoré sa nedajú dosiahnuť z lokálne vypestovaných potravín atď. Jedzte tak, ako keby ste chceli pokračovať, zabezpečte, aby miestne prostredie zostalo úrodné a produktívne. Nemajte systém, v ktorom jesť potraviny z druhého konca sveta stojí menej ako jesť miestne potraviny. A majte systém, v ktorom si jednotlivci vyrábajú vlastné potraviny ako úlohu, ktorá im bola daná. -Pôvod príkladu: Pozri informácie o výžive a potravinách Plejaren
 • Aby veci vydržali veľmi dlho, nemajte výrobky, zariadenia a nástroje, ktoré sa po niekoľkých použitiach pokazia alebo sú navrhnuté tak, aby zlyhali, majte nástroje, ktoré vydržia a sú vyrobené správne, na daný účel a úspešne plnia svoju úlohu a udržiavajú sa čo najlepšie, starajte sa o ne, nevymýšľajte novú dobrú vec, aby bola horšia, aby sa viac predávala kvôli predaju. Akoby ste chceli ďalej pokračovať. - Pôvod príkladu: Pozri čas vývoja technológie Plejaren; 50 rokov testovania atď.,
 • Ak nahrádzate flotilu vozidiel, testujte prototyp desaťročia predtým, ako ho zavediete.
 • Venujte osobitnú pozornosť tomu, kde sa rozhodnete žiť, berte do úvahy obrovské množstvo údajov, historických záznamov atď. a žite medzi svojimi. - Pôvod príkladu: Pozri Plejaren nežijú v blízkosti pobrežia alebo hôr
 • Vytvorte si celkovú telovú súpravu na rôzne úlohy. - Pôvod príkladu: Pozri celkový oblek Plejaren
 • Majte systém, v ktorom sa v prípade núdzovej situácie na planéte vyhlási nejaká forma poplachu, aby ste sa stretli a prediskutovali, čo s tým. Ak dôjde k prírodnej katastrofe, potom pomôže ochranka/stráž/armáda z celého sveta. - Pôvod príkladu: Pozri núdzový systém planéty Plejaren
 • Systém, v ktorom rasy žijúce spolu sú zriedkavé, nie sú normou, zachovávajú si kultúrnu identitu, ale môžu navzájom spolupracovať, napríklad pri plnení úloh na úrovni planéty a v mimozemských tímoch (za predpokladu, že sa technológia vyvinula tak ďaleko). Buďte tolerantní voči všetkým rôznym rasám a kultúram a vytvorte systém, ktorý to dokáže. Napr. vyvinúť systém zákonov, ktoré chránia všetky rôzne národy (na Zemi to nie je možné, pretože máme jednotlivé národy bez spoločného zákona nad nahliadaním na ich vzťahy). - Pôvod príkladu: Pozri Plejaren zriedkavo mieša rasy
 • Chráňte ľudí spôsobom, ktorý je pre nich primeraný, pomocou komplexnej, ale krátkej úpravy práv a zákonov, a chráňte zvieratá spôsobom, ktorý je pre ne primeraný, a rastliny a samotnú zem spôsobom, ktorý je primeraný. Napr. špeciálne zákony na ochranu žien (alebo špeciálne zákony na ochranu mužov), špeciálne zákony na ochranu Zeme. - Pôvod príkladu: Pozri ocenenie Plejarenov pre ich svet
 • Rozvíjať vzdelávací systém, ktorý posilňuje právo a prírodné zákony, pretože zákon je pravdepodobne logický, a nie vzdelávanie, ktoré učí, ako obchádzať zákony, aby sa obohatili a využili medzery a zraniteľnosť. Vzdelávanie, ktoré učí fakty, prírodné vedy, matematiku, jazyky a množstvo ekonomicky relevantných vecí. Nevykonávajte skúšky a testy, ktoré sú úplne irelevantné. Rozvíjajte ciele v civilizácii, ktoré sú realistické (ale náročné), generatívne a pripravené a stávajú sa dobrými hodnotami a ašpiráciami. Opäť to nie je nevyhnutne možné, pretože máme špekulatívny peňažný systém, ktorý sťažuje stabilitu a plánovanie, v mnohých krajinách máme aj triedu jednotlivcov, ktorá si privlastňuje hlavné mesto, kde sa nachádza ekonomická špička a politické a hospodárske pracovné miesta, čo bráni usilovať sa o niečo lepšie, a možno aj preto vznikla diktatúra Európskej únie. Ešte sme sa neorganizovali, preto Plejareni o niektorých veciach mlčali, pretože bude trvať stovky revolúcií, kým budeme mať to, čo oni, za predpokladu, že by sme to vôbec dokázali s usporiadaním, aké máme na Zemi, čo nie je nemožné, ale nepravdepodobné. - Pôvod príkladu: Pozri vzdelávacie systémy Plejaren
 • Umožniť dôstojné starnutie, aby každá veková skupina nebola prenasledovaná alebo obťažovaná komerčnými službami a produktmi.- Pôvod príkladu: Pozri Plejaren kariéry pre život
 • Čo najrýchlejšie sa zbavte ropy ako paliva a produktu, nenatiahnite sa na to, aby bola jej ekonomika taká atraktívna, že sa spotrebuje každá kvapka, pretože ekonomika jej dopadov na zdravie ju robí neekonomickou. - Pôvod príkladu: Pozri Plejaren neberú zdroje z vlastného sveta
 • Ak je niečo nevyhnutné pre rozvoj, nerobte veci nevyhnutné pre rozvoj nezákonnými, aby ste ich získali, umlčali alebo inak zabránili tomu, čo je nevyhnutné. Ak letecká spoločnosť potrebuje kovy vzácnych zemín a excentrických vedcov, aby mohla napredovať na ceste k vývoju bezpečnejších a spravodlivejších dopravných prostriedkov, potom by im v tom štátne orgány nemali brániť ani im v tom brániť, ale mali by ich podporovať iným spôsobom, mala by existovať komunikácia so vzdelávacím systémom a vzdelávacím prostredím, ak sú ľudia silne proti tomu, čo je potrebné. Rovnako, ak si genetický výskum vyžaduje testovanie a ľudia sú silne proti tomu, čo je potrebné, potom musí prebiehať iným spôsobom, ale nie zastaviť, ak je vývoj potrebný, potom by sa mal klásť dôraz na vzdelávanie, a nie na jeho zatváranie a umlčiavanie. Vražda ako prostriedok riešenia problémov musí skončiť. - Pôvod príkladu: Plejaren spoločne riešia problémy, nezískavajú peniaze na riešenie problémov, Plejaren posielajú zločincov na iné svety
 • Falošné správy sú tu pravdepodobne viazané, vlády musia byť zodpovedné, je ťažké dovoliť slobodu klamať verejnosti slobodnej tlače a informovať ich, takže majú systém, v ktorom sa klamstvo na vládnej úrovni nestane, akokoľvek to skončí. Ak žijete v spoločnosti, kde je klamstvo normou, naozaj viete, že ste na zlej ceste. Usporiadanie informatívnych faktov, ktoré poskytuje vláda, znamená väčšiu transparentnosť spravodajských informácií, inak musia existovať a vznikať konšpiračné teórie a alternatívne názory. Vláda by mala úspešnejšie vysvetľovať, čo robí, čo nerobí, čo robíte vy, čo robia oni, t. j. demokraticky, plne informovane, inak musí existovať slobodná tlač, ktorá to ponúka inak, vláda by mala brať do úvahy všetky rôzne názory a ponúkať plne vzdelávaciu úpravu informácií, aby bol každý riadne informovaný. Znamená to vládu, ktorá má menšiu moc a menší vplyv na životy svojich občanov, znamená to tiež, že je postavená tak, aby bola schopná prijať rozumnú kritiku a neignorovať to, čo je potrebné, z hľadiska dlhodobej stability, ale znamená to tiež, že sa do nej dostanú ľudia z celého národa, z rôznych prostredí, a to všetci, nielen tí, ktorí sa snažia získať finančné výhody z pôsobenia vo vláde, ale aj tí, ktorí zastupujú ľudí, ktorých zastupuje, takže existuje kruh spätnej väzby. Na Zemi to opäť nie je nevyhnutne, dokonca sotva, možné, pretože niektoré národy majú iné postoje ako iné, vo Švajčiarsku môžu verejnosti otvorene ponúknuť oveľa viac údajov ako povedzme iný národ, ktorý má iné usporiadanie hodnôt. - Pôvod príkladu: Pozri Plejaren vzdelávacie systémy a peňažné systémy a právne systémy
 • Zvyšujte životnú úroveň a nevešajte globalizáciu, udržujte spoločnosť a civilizácie dlhšie, myslite a berte ohľad na potomkov veľkorysejšie. Udržiavať celosvetové množstvo obyvateľstva pod dohľadom, pod kontrolou, starostlivo sledovať počty a množstvo pôrodov, ktoré sa každoročne na celom svete rodia, a obmedziť ich celosvetové počty, aby sa spriemerovali, a presadzovať ich pomocou celosvetovej armády humánnym spôsobom (nakoniec, po veľmi dlhom prechode, za predpokladu, že existuje ideologický systém, ktorý viedol k preľudneniu), dostať do vzdelávacieho systému vysvetlenie, aké problémy vznikajú, ak sa to nekontroluje, a veľkoryso vysvetliť, aké problémy vznikajú, ak sa všetko nechá bežať ako každý sám za seba, ako aj zbytočné (hlúpe) zákony, ktoré sa musia zaviesť v preľudnených krajinách. Najmä ázijské rasy na Zemi potrebujú niekedy naozaj veľkorysé riadne vzdelanie o mnohých veciach, ktoré robia s nadbytkom, nech už ich k tomu viedol akýkoľvek ideologický systém. Opäť to nie sú rady, ktoré dávajú Plejaren a FIGU, je to príklad, ako to robia vo svojej spoločnosti, pravdepodobne poučení z podobného obdobia vo vlastnej histórii. Nemajú však niektoré "iné" neriešiteľné problémy, ktoré máme my. - Pôvod príkladu: Pozri federáciu Plejaren a ich globálne jazyky a viaceré svetové jazyky
 • Globálny štátny majetok, každý občan dostane na celý život nehnuteľnosť, ktorá je rovnomerne rozmiestnená po obývateľných oblastiach sveta a po smrti sa mu odoberie. Keďže vlastníctvo pôdy je najlukratívnejším postavením v každej spoločnosti, zabraňuje to situáciám ako v Amerike, Afrike a Oceánii, veľkým záberom pôdy atď. atď. - Pôvod príkladu: Pozri Plejaren distribučné systémy, sociálny systém atď.,


Poznámka BĽ – FOM: Toto nie sú ich rady, sú to rady na príklade, ako to robia, nájsť odkaz a kontext uvedený pri každom z nich si vyžaduje prečítať si Kontaktné správy. Nie je to nevyhnutne možné, ako bolo spomenuté, aby sme to urobili my, a preto to nie je oficiálne uvedené ako rada alebo poskytnuté ako taká).

Ďalšie čítanie • Časová os udalosti
 • Žiadny národ ešte nikdy nezískal tým, že by viedol tajné mimozemské rozhovory s neviditeľnými ľuďmi v súkromnej chate. Skutočná práca veľkého národa sa takto nevykonáva.

Links and navigationFuture FIGU.pngf Mankind

Contact Report Index Meier Encyclopaedia
n A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zdroj


Odkazy

 1. Kontaktačná správa 257
 2. nie sú ľudské svojou povahou alebo charakterom
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Contact Statistics
 4. FIGU Bulletin 59
 5. Message from the Pleiades, Volume 1, Page 226
 6. Posolstvo z Plejád (Message from the Pleiades), Zväzok 1, Strana 226
 7. Kontaktná správa 424 - " dlho sme neboli schopní sledovať všetko, čo sa týkalo letov bytostí, ktoré sú na Zemi cudzie."
  "Faktom je, že od roku 1800 až do roku 2006 patrili lietajúce objekty pozorované z vesmíru výlučne nám, Plejarenom, a spomínaným piatim ďalším, ktorí sa pripojili k našej Federácii, a tým, s ktorými sme sa nemohli kontaktovať a zostali nám cudzími."
 8. Inteligencie v Gíze
 9. The Destroyer
 10. Ničiteľ
 11. Kontaktná správa 136
 12. Kontaktná správa 003